Brønn på skole i Kenya

Så lenge regnet kommer regelmessig, går det fint. Dråpene fra himmelen faller på blikktaket og ledes ned i reservoaret. Vannet fordeles blant de 110 elevene, slik at hver av dem får det de trenger til drikke, vask og rengjøring. Men det regner ikke alltid i Kenya.
Brønn på skole i Kenya

Ved Rain Edge High School får elevene mulighet til å lære, selv om de ikke har foreldre som kan betale skolepenger. De fleste er oppvokst ved barnehjemmet Sure 24 homes, og mange av dem bodde tidligere på gata eller søppelplassen. De er takknemlige, og klar over at de har fått en mulighet mange av vennene deres bare drømmer om. Men skolen kunne tatt imot langt flere, hadde de bare hatt nok vann.

Dette problemet kan løses. Et par hundre meter under bakken finnes det store mengder rent vann. Utfordringen er å få hentet det opp. Det er svært kostbart, og vi kommer til å trenge all den hjelpen vi kan få. Sommeren 2019 satt vi i gang geologiske undersøkelser for å kartlegge grunnvannet. I løpet av høsten skal nødvendige tillatelser innhentes, og hvis vi innen nyttår har samlet inn nok penger, vil vi sette igang boringen i januar. Drømmen er å kunne åpne en brønn i februar 2020!

49%

Finansiert

For å finne rent drikkevann, må vi først bore et par hundre meter gjennom løse masser. Skolen er ikke koblet til strømnettet, så pumpene skal drives av et solcelleanlegg. Vi har søkt om å pumpe opp inntil 20.000 liter vann hver dag, og forventer at anlegget skal kunne drives i minst ti år uten nye investeringer. Det betyr i såfall at hver krone vi bruker på dette vil gi ca 250 liter rent vann. En tohundrelapp blir FEMTI TUSEN LITER - dette tilsvarer fem tankbiler fulle av rent vann!

PS: Tallene ble oppdatert i september, etter at vi mottok den geologiske rapporten som viste at vi måtte bore noe dypere enn først antatt - men at vi samtidig kunne hente ut nesten fire ganger mer vann enn vi trodde.

Slik har folk bidratt til at skolen skal få rent vann:

135.010
kr

Rain Edge Norge står bak brønnprosjektet. Vi er en faddergruppe startet i Askim og drevet av frivillige som har nesten hundre medlemmer. Gjennom barnehjemmet Sure 24 homes og de to tilknyttede skolene Living Fountain Academy og Rain Edge High School støtter vi utdanning av tidligere gatebarn i Nakuru, Kenya.

Vi har besøkt Kenya regelmessig i mer enn ti år, og sett hundrevis av barn få hjelp til et verdig liv. Vi vet at hjelpen kommer fram dit den skal. Alle som bidrar her i Norge gjør det helt gratis, så alt som gis går uavkortet til prosjektene.

Oppdateringer fra Kenya

Nyttårsbadet arrangeres av faddergruppa Rain Edge Norge.
Kontaktperson for mittisbad.no: Andreas Tangen, tlf: 951 89 544 - andreas@rainedge.org

Powered by Cornerstone