Brønn på skole i Kenya

Så lenge regnet kommer regelmessig, går det fint. Dråpene fra himmelen faller på blikktaket og ledes ned i reservoaret. Vannet fordeles blant de 110 elevene, slik at hver av dem får det de trenger til drikke, vask og rengjøring. Men det regner ikke alltid i Kenya.

Ved Rain Edge High School får elevene mulighet til å lære, selv om de ikke har foreldre som kan betale skolepenger. De fleste er oppvokst ved barnehjemmet Sure 24 homes, og mange av dem bodde tidligere på gata eller søppelplassen. De er takknemlige, og klar over at de har fått en mulighet mange av vennene deres bare drømmer om. Men skolen kunne tatt imot langt flere, hadde de bare hatt nok vann.

Dette problemet kan løses. Et par hundre meter under bakken finnes det mest sannsynlig store mengder rent vann. Utfordringen er å få hentet det opp. Det er svært kostbart, og vi kommer til å trenge all den hjelpen vi kan få. Sommeren 2019 setter vi i gang geologiske undersøkelser for å kartlegge grunnvannet. I løpet av høsten skal nødvendige tillatelser innhentes, og hvis vi innen nyttår har samlet inn nok penger, vil vi sette igang boringen i januar. Drømmen er å kunne åpne en brønn i februar 2020: Bli med oss og isbad for rent vann første nyttårsdag!

11%

Finansiert
Oppdateres i begynnelsen av hver måned.

Slik kan du bidra til boring av brønn i Kenya uten å isbade:

Vipps "vann" til #79848
Vipps "vann" til #79848
Når hver krone blir til minst 60 liter rent drikkevann, kommer både store og små bidrag veldig godt med! Flere enn 20 har vippset så langt!
Vipps "vann" til #79848
Bestill fotografering
Bestill fotografering
Hobbyfotograf Henning Sørum tar flotte portrettbilder til inntekt for prosjektet. Kontakt ham på tlf 481 25 288.
Bestill fotografering
Har du en gravejobb?
Har du en gravejobb?
Magne Fosser leier ut minigraver og tar små gravejobber. Alle inntektene går til prosjektet! Kontakt ham på tlf 908 40 987.
Har du en gravejobb?

Grunnundersøkelser og tillatelser er antatt å koste opp imot 20.000 kr. Kostnaden for boring og rør avhenger av dybden. Trolig vil dette komme på 150.000 kr. For å hente opp vannet, trenger vi et solcelledrevet pumpeanlegg til 80.000 kr. Vannet må mellomlagres i tanker, og dette vil koste ca 40.000 kr. Til slutt må rør og kraner over bakken på plass, og da trenger vi 10.000 kr til. Alt i alt er beregnet kostnad for hele brønnprosjektet 300.000 kr.

Vi forventer at anlegget vil gi minst 5000 liter vann per dag og skal kunne drives uten nye investeringer i minst 10 år. Det betyr i så fall at hver krone vi bruker på dette, vil gi 60 liter rent vann. En hundrelapp gir SEKS TUSEN LITER - dette tilsvarer en hel tankbil med rent vann! Kanskje du har mulighet til å bidra med noen tankbiler?

Nyttårsbadet arrangeres av faddergruppa Rain Edge Norge.
Kontaktperson for mittisbad.no: Andreas Tangen, tlf: 951 89 544 - andreas@rainedge.org

Powered by Cornerstone