Pølsesalg

5.652kr

Gaver
Turgruppa Søndagsskoen selger pølser til inntekt for brønn ved Rain Edge High School i Kenya.

Foto: Dreamstime

Nyttårsbadet arrangeres av faddergruppa Rain Edge Norge.
Kontaktperson for mittisbad.no: Andreas Tangen, tlf: 951 89 544 - andreas@rainedge.org

Powered by Cornerstone