Byåsen IL sitt brønnprosjekt i Kenya

Ved barneskolen Oldubei i Kenya, har 400 barn begrenset tilgang på rent vann. Dette gjør skoledagen vanskelig, særlig for de eldste jentene. Byåsen IL i planlegger i samarbeid med organisasjonen Rain Edge å åpne en brønn ved skolen.
Byåsen IL sitt brønnprosjekt i Kenya

For å finne rent drikkevann, er første trinn å gjøre geologiske undersøkelser på området. Dette ble gjort sommeren 2021. Resultatet var en rapport som viste at det finnes store mengder vann et par hundre meter under skolen. En liten eiendom ble deretter kjøpt, nødvendige tillatelser hentet inn og vanntårnet ble bygget.

Neste trinn er å bore seg ned til grunnvannet. Dette ble gjort våren 2022, og vi fikk bekreftet at her er det rikelig med vann av god kvalitet. Vi har også satt opp et vanntårn for lagring. Høyden sørger for trykk, slik at vannet kan sendes videre til skolen.

Nå gjenstår bare å installere en pumpe med rør og elektrisk installasjon før elevene endelig har rent vann. Vi håper at flest mulig vil bidra til dette, slik at brønnen endelig kan åpne denne vinteren.

64%

Finansiert
70.430
kr

Rain Edge Norge er en faddergruppe startet i Askim. Gruppa drives av frivillige, og har ca hundre medlemmer. Gjennom barnehjemmet Sure 24 homes og de to tilknyttede skolene Living Fountain Academy og Rain Edge High School, støtter vi utdanning av tidligere gatebarn i Nakuru, Kenya.

Vi har besøkt Kenya regelmessig gjennom 15 år, og sett hundrevis av barn få hjelp til et verdig liv. Vi vet at hjelpen kommer fram dit den skal. Alle som bidrar her i Norge gjør det helt gratis, så alt som gis går uavkortet til prosjektene.

Nyttårsbadet arrangeres av faddergruppa Rain Edge Norge.
Kontaktperson for mittisbad.no: Andreas Tangen, tlf: 951 89 544 - andreas@rainedge.org

Powered by Cornerstone